Tervetuloa kylälle!

TERVETULOA KÄYMÄÄN JA ASUMAAN
Lähes keskellä Suomea Pyhäjärven syleilyssä elää kolme vireää kylää: Kirkonkylä, Emoniemi ja Pellikkaperä. Kylät ovat järvelle etelään työntyvässä niemessä, joten vesi ympäröi ne kolmelta sivulta. Sijainti yhdistää oivallisesti maaseutu- ja kaupunkiasumisen parhaat puolet: luonto puhtaine järvineen on voimakkaasti läsnä, mutta samalla kylät ovat lähellä Pyhäjärven kaupungin toimivia palveluja. Kylät ovat säilyttäneet vetovoimaisuutensa kiinnostavina asuinalueina. 


Yhteensä kyläyhdistyksemme alueella (2/2016) on 109 vakituista taloutta ja 150 vapaa-ajan asuntoa. Vakituisia asukkaita on 318, joista lapsia/nuoria 79.

Tervetuloa rakentamaan kotia: Meillä on tarjottavana rakentamiseen laadukkaita tilavia tontteja!  Osayleiskaava, viemäröinti ja valokuituverkko ovat valmistuneet. Sijainti niemessä yhdistää kylät toisiinsa - ja samalla erottaa ne muusta ympäristöstä. Läpikulkuliikenteen puuttuminen lisää luonnonrauhaa entisestään. Ei ihme, että alueella on paljon kesäasukkaita!

Kolmella kylällä on tarjottavana asukkaidensa vapaa-aikaan niin kulttuuririentoja kuin hyviä liikuntamahdollisuuksia sekä maalla että vesillä. Lähtisikö vaikkapa kesäteatteriin vai menisikö järvelle lohta tai kuhaa houkuttelemaan Pyhäjärven saaristojen lomaan?

Kirkonkylä kulttuurihistoriallisesti arvokkaine kylänraitteineen on kyläryhmän keskus. Siellä sijaitsee arkkitehti Sebastian Gripenbergin piirtämä alueen pääkirkko, joka on valmistunut vuonna 1897. Kirkonkylällä sijaitsee myös Perinnepiha sekä kesäteatteri KesäHeinä.

Kylän tulevaisuutta värittää kansainvälisyys. Kirkonkylä on tehnyt yhteistyötä jo vuodesta 2000 saksalaisen Steinheimin kaupungin Hagedornin kylän kanssa. Kylätoimijoiden lisäksi myös partnerikylien koululaiset ovat tehneet yhteistyötä vieraillen toistensa luona.

Emoniemen kylä muodostaa niemen eteläkärjen, siellä sijaitsee mm. kalasatama. Alueen mytologiaan kuuluvassa Hiisitarinassa Emoniemellä on keskeinen rooli, sillä siellä sijaitsi Hiiden eli Tihun pesä.

Pellikkaperä avautuu länteen. Kylän erikoisuus on Natura-alueeseen kuuluva niityistä ja metsälaitumesta muodostuva Kursun yhteislaidun, joka lienee lajissaan Suomen viimeisin luonnontilassa säilynyt yhä käytössä oleva yhteislaidun.
Vanhat asuinpaikat, kokoontumiskalliot, tervahaudat ja muut kylille merkittävät kohteet on  tallennettu vuonna 1989-1990 perinnekarttaan, jota säilytetään Väentuvalla.KIRKONKYLÄ:


• Kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin kulttuurihistoriallisiin
  ympäristöihin, kylän läpi kulkeva tie on ns. museoraitti

• Kuntakeskus 1950-luvun loppupuolelle saakka.

• Kylällä sijaitsee seurakunnan pääkirkko ja hautausmaat

• Kirkonkylältä on noin viisi kilometriä Pyhäsalmen taajamaan

• Kirkonkylän "pitkälle ja kapealle" niemelle on merkitty noin 35-40
  uutta rakennuspaikkaa.

Uusimman laskennan mukaan (2/2016) Kirkonkylällä on 33 vakituista taloutta ja 23 vapaa-ajan asuntoa. Vakituisia asukkaita on 147, joista lapsia/nuoria 52.EMONIEMI:

• Kylältä on tehty lukuisia esihistoriallisia löydöksiä, näin ollen Emoniemi
  on vanhaa kalastajien ja viljelijöiden pysyvästi asuttamaa aluetta.

• Alue on pääsääntöisesti harvaan asuttua. Pyhäjärven rantojen
  osayleiskaavassa alueelle merkitty 34 vapaata rakennuspaikkaa;
  vakinaiselle asunnolle 2 ja loma-asutukseen 32 rakennuspaikkaa.

• Emoniemessä sijaitseva Kalasatama on syvien vesien tuntumassa.
  Nykyisin sillä on merkitystä lähinnä harrastus ja kotitarvekalastukseen.

• Emoniemellä on metsätalousmaata noin 1400 hehtaaria.

• Emoniemi on noin 8 kilometriä pitkä niemi, Emoniemestä on noin
  10 kilometriä Pyhäsalmen taajamaan

• Rauhallinen ja luonnonkaunis noin 6 kilometrin pituinen Sammaljoki
  tarjoaa mahdollisuudet esimerkiksi kanoottireitin hyödyntämiseen.


Uusimman laskennan mukaan (2/2016) Emoniemessä on 47 vakituista taloutta ja 123 vapaa-ajan asuntoa. Vakituisia asukkaita on 111, joista lapsia/nuoria 18.PELLIKKAPERÄ:

• Kylän asutus on pääosin Pellikkaperäntien varrella.

• Kursun yhteislaidun on Suomen viimeisimpiä luonnontilassa ja
  toiminnassa olevia yhteislaidunalueita. Kursun laidun kuuluu NATURA -
  alueeseen.

• Kylältä on yhteys kaupungin kuntoradalle. Lisäksi päätietä käyttävät
  liikunnan harrastajat ahkerasti pyörä- ja juoksureittinään.


Uusimman laskennan mukaan (2/2016) Pellikkaperällä on 29 vakituista taloutta ja 4 vapaa-ajan asuntoa. Vakituisia asukkaita on 60, joista lapsia/nuoria 9.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti